Sheet Metal Fabricator 3rd shift

Date: Nov 6, 2019