Sheet Metal Fabricator 3rd shift

Date: Nov 11, 2019